l

Venetian Inquisition
1000 A.D. to 1799 A.D.
l

 

Topics:

Miscellaneous Notes and Abstracts

The Venetian Inquisition

Saint Office (Santo Ufficio) is the fundamental church institution, charged with control over the religious life of the citizens. The office was founded in the mid-13th century, it was renewed in 1547 at the time when Protestantism began to spread in the Venetian area. Besides the church persons (inquisitor, nuncio, curate, Venetian patriarch), the Saint Office consisted also of the representatives of the civil government (three Venetian noblemen - Tre Savi sopra eresia). In the Venetian State archives a few hundred legal trials held from 1541 till 1794 have been preserved. A number of trials concerns persons, by birth from eastern Adriatic coast, mainly from Venetian cross Adriatic acquired territories (Istra, Dalmatia, Boka). In the works of Croatian, Slovene and Italian historians the trial against outstanding participants of the Protestant movement in Dalmatia (Markantun de Dominis) and in Istra (Baldo Lupetino, Aurelio and Peter Paul Vergerio, Giovanni Battista Goineo and others), are mainly dealt with, but there we lesser known persons who were tried as well in the entire territory of the eastern Adriatic coast from the 16th to the 18th centuries. The subject of the investigative trials included: transition to Islam and to the Greek orthodox church, Protestantism, popular superstition and procedures against the clergy. Because of an extremely great number and of great variety of themes, the trials of the Venetian Saint office are an important source for the study of social and religious elements of historical events in the larger area of the eastern Adriatic coast during the past few centuries.

***

Beneška inkvizicija (Santo Ufficio) je bila temeljna cerkvena ustanova, zadolžena za nadzor nad verskim življenjem državljanov. Beneški Sveti oficij je bil ustanovljen sredi 13. stoletja, obnovljen pa leta 1547, v času, ko se je na beneškem področju začel širiti protestantski nauk. Ob cerkvenih osebah (inkvizitor, nuncij, vikar, beneški patriarh) so Sveti oficij sestavljali tudi predstavniki posvetne oblasti (trije beneški plemiči - Tre Savi sopra eresia). Beneški državni arhiv hrani dokumente o več sto sodnih procesih, ki so potekali pred Oficijem od 1541. do 1794. leta. Vrsta procesov se nanaša na osebe po poreklu z vzhodnojadranske obale, posebej iz osvojenih beneških prekojadranskih ozemelj (Istre, Dalmacije, Boke). V delih hrvatskega, slovenskega in italijanskega zgodovinopisja so pretežno obravnavani procesi proti vidnim udeležencem protestantskega gibanja v Dalmaciji (Markantun De Dominis) in Istri (Baldo Lupetina, Aurelij in Peter Pavel Vergerij, Giovanni Battista Goineo in drugi). Glavni poudarek tega dela je na procesih proti manj znanim osebam, ki pa so tudi bile aktivni udeleženci v verskih in družbenih dogajanjih na celotnem prostoru vzhodnojadranske obale od 16. do 18. stoletja. Tematsko so obdelane te skupine preiskovalnih procesov: prestop v islam, grško pravoslavje, protestantizem, ljudsko praznoverje in preiskovalni postopki proti duhovnikom. Procesi beneškega Svetega oficija so s svojo številnostjo in tematsko raznovrstnostjo pomemben vir za pre­učevanje družbenih in verskih zgodovinskih dogajanj na širšem področju vzhod­nojadranske obale v minulih stoletjih.

Bragaldi's List of Inquisitors (English) / Il catalogo di Bragaldi degli inquisitori d'Istria (Italiano) / Bragaldijev popis inkvizitora (Slovensko)

ABSTRACT
In the archives of the monastery of St. Francis in Piran, until now unknown manuscript with full list of Istrian inquisitors from 1546-1704, i.e. the most exciting period of the ecclesiastic history on the Istrian peninsula, especially for the time of Reformation and Catholic reconstruction, was found recently. Its author was PM Lorenzo Bragaldi, a Franciscan friar conventual from Bologna, the last inquisitor of this series which ends with the above stated year. The manuscript comprises of twenty pages, but has front and back pages missing. On the basis of parallel notes, the author of this article managed, however, to reconstruct the entire series of Istran inquisitors from this period.

RIASSUNTO
Poco tempo fa nell'archivio del Convento di s. Francesco a Pirano è stato ritrovato un piccolo manoscritto di venti pagine, contenente la serie completa degli inquisitori d'Istria, compilato nel 1704 a Capodistria dal PM Lorenzo Antonio Bragaldi, minore conventuale della Provincia bolognese, ultimo inquisitore in questa serie. In tal modo oggi vi è possibile ricostruire con tutta probabilità e sicurezza la serie completa di questi inquisitori con la propria sede nel Convento di s. Francesco a Capodistria.

Questo manoscritto-quaderno purtroppo non è integro, mancandogli il primo foglio, contenente probabilmente il titolo al frontespizio, ed al tergo i primi quattro nomi degli inquisitori che aprivano questa serie di trenta nominativi. Con tutta probabilità si può presumere che il titolo di questo opuscoletto fosse lo stesso che in lievi sfumature appare nell'interno su ogni due pagine: Catalogo de' Padri Inquisitori dell'Istria, loro nuove cariche e morte. L'autore di questa serie, il PM Bragaldi, usa sempre la parte sinistra dell'opuscoletto per informare sui nomi ed uffici principali di ogni inquisitore, mentre nella parte destra dello stesso quaderno indica coerentemente le fonti che confermano la sua scelta. Per quanto riguarda i nominativi dei quattro primi inquisitori, che si trovavano senz'altro sul tergo del foglio perduto, ed approfittando delle indicazioni sulla parte destra della stessa pagina, l'autore di questo lavoro è riuscito con molta probabilità a ricostruire fedelmente i nominativi perduti.

Nel Catalogo del PM Bragaldi vi sono trenta inquisitori, quasi tutti residenti a Capodistria, di cui due appartenevano al clero diocesano, mentre tutti gli altri erano minori conventuali, eccetto un padre domenicano. Alla Provincia Dalmata di s. Girolamo appartenevano quattro inquisitori istriani racchiusi in questa serie: due provenivano dalla penisola istriana (Pirano e Capodistria) e due dalle isole adiacenti (Cherso e Arbe). La scoperta principale di questo manoscritto, finora sconosciuto, va attribuita alla conferma definitiva del PM Felice Peretti da Montalto, futuro papa Sisto V, che trascorre un breve periodo da inquisitore regionale a Capodistria.

IZVLEČEK
Pred kratkim je bil v arhivu piranskega samostana sv. Frančiška odkrit do zdaj neznan rokopis s popolnim popisom istrskih inkvizitorjev od leta 1546 do 1704, torej za najbolj vznemirljivo obdobje cerkvene zgodovine na istrskem polotoku, posebno v času reformacije in katoliške obnove. Avtor je bolonjski frančiškan konventual, PM Lorenzo Antonio Bragaldi, zadnji inkvizitor te serije, ki se končuje z omenjenim letom. Rokopis ima dvajset strani, vendar je brez prvih in zadnjih listov, toda avtorju je na osnovi vzporednih beležk uspelo rekonstruirati celovito serijo istrskih inkvizitorjev tega obdobja.

April 12, 2001
fra Ljudevit Anton MARAČIĆ
OFM Conv. Roma, Vaticano


Main Menu


This page  compliments of Marisa Ciceran

Created: Thursday, February 21, 2002. Last Updated: Thursday December 13, 2012
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA