Slavic
Lyrics


Bikov - Toro - Bull
(Istrian Boskarin)

Ca ce njemu, vijetar zvona,niga strah, ostre bure,
sve je muhe, sve potira, sve zlomija je pasture,
da je pitao, kaj i dize, svetlo oko, nogo drite,
na sve samlje, je hodia, stao di je u osteria.

Pijemo daji, alo su, vrijeme tece, jos smo tu,
jos dva deca, jos kvartin, i van ceka boskarin.

Eviva moji GALJARDO, pojeve kaparin,
na svijeto niga blago, kako ca je boskarin.
A ca smo cisto dali, na cisto javiti,
kantajmo da nan zivi, da nan zivi boskarin.

Eviva moji GALJARDO, pojeve kaparin,
na svijeto niga blago,kako ca je boskarin.
A ca smo cisto dali, na cisto javiti.
kantajmo da nan zivi, da nan zivi boskarn.

Nogi sumu, izvan kruna, lahke pete , kako vuna,
boskarinu, nic ne fali, deset ima , on kuintali.

Pijmo na, alo su,vrijeme tece, jos smo tu,
jos dva deca, jos kvartin ,i nas ceka boskarin.
Eviva moij GALJARDO, pojeve kaparin,
na svijeto niga blago, kako ca je boskarin.

Eviva moij GALJARDO, pojeve kaparin,
na svijeto niga blago, kako ca je boskarin.
A ca smo cisto dali, na cisto javiti,
kantajmo da nan zivi, da nan zivi boskarin.
Da nan zivi BOSKARIN ..n..n....n..n...

 • Kanto: Boris Vizentin i Vito Magnolija
 • Muzika: A. Basa & Nacinovic

Boškarin

Po vazdan je plug vuka
i priginja vrat,
a uvečer brižan buka.
Je trudan bija,
je srčinu ija
i travu brstija.
Oko vrata je ma zvončić
i na paši zvonija.
Ja san ga za rep vuka
i katrkad tuka,
a on bi samo zamuka
i kako da me pita:
»Ča si me brižnega udrija?
Niš ti ni s skrivija!«
Uprosti, boškarin,
ja čud tega nis kapija,
san mali Tone bija.

 • Ante Modrušan


Daj mi Istro kapljo mora

Kasno noć je sveti luna,
sveti luce sprid portuna,
vec` su pronte nasred hize,
stare borse i valize.

Grudo moja, uzme' nove,
drugi ljudi,
zemlje nove,
slusai mi, i
rozenico, (sopile)
plać u dusi, i smih
na licu.

Daj mi Istro, kaplju mora,
kaplju mora, bi u noću,
da ponesen na kraj svijeta,
tvoju ljubav i lipoto.

Daj mi Istro, mrko neba,
mrco neba, sako rooze,
da darujem, dobre ljude,
ca u srcu on te nose.

U konobi - vino teće,
a iz pud crepnije, kruh se peće,
zuti se litrat na zidu,
i on c`eka na besido.

Daj mi Istro, kaplju mora,
kaplju mora bi u noću,
da ponesen na kraji svijta,
tvoju ljubav, i lipoto...

Daj mi Istro, mrko neba,
mrko neba, sako ronde,
da darujem, dobren ljude,
ca u srce on te - noseeeeeee...

...Ca u srce on te noseeee........

 • Muzila: Andrej Basa
 • Rijec: Ljubica Bertolic-Stanković
 • Kanto: Sergio Pavat
 • Je kanto ovo kancon koja kompozicia
  je storena za okaziona 1 (prvega)
  svetski kongresa Istriana na svijeto,
  odrzan u Puliu Hotelo Histria-Istria od
  13 do 16 Aprila1995, i uspiesno - zvrsena.

Istrijani ne budimo bes vode piani

Istrijani;- za vise miljiari let smo skupa ziveli,
Tesko delali, puno terpeli,
Jer smirom smo slabi bospoderi imali.
Ali u ti zatnji 50 lit, kada u istriji smo poceli
malo boljie zivjet, neki crnji vrah ie prisa na svijet.
Neki crnji vrah, kaji je ljiudi smotijo,
Kaji je nasu lepo istru, na tri barkoni razbio.
Foresti ljudi I drugi su brzo vamo pretekli,
Betonski konfini su zazidali a
Istriani nisu nista proseli,
I svi tri su rekli, da sada u
Istrije su oni novi gospoderi.
Ali nasi stori pokojni " boh hi pomeli,"
Smiron su nan govorili,
Da su konfini na svijeto od vajka,
Najveca nesreca bili.
Jer zod konfina, danas se mora cokad s bonbone,
A jutre se moze cokad s kanone.
Zato; "istriani, ne budimo bes vina piani ",
Ne stojmo preko bistre I ciste vode zeljni hodit,
Ne mojmo, I ne smijemo, tu lepo nasu istriu,
Na tri barkoni pustit razbit.
Zivela istrija, Zemlja dobrih ljudi.

 • Ivan Drascic

Istrijani z istron u srcu

U staroj konobi puna bukaleta
Istrijanska kanta roženice ni
Nonići kantaju naše stare kante
Sve se više čuju štorijice i smih
Nonići kantaju naše stare kante
Sve se više čuju štorijice i smih

Istrijani sekulima tote
Naša grota, ulika i loza
Modro more, Učka nan i koza
Istrijani sekulima tote
Naša grota, ulika i loza
Još smo tote, vajk ćemo i biti
Tote biti Bogu se moliti

Mladetina pleše, dica se đogaju
Domaću besidu z ghušton kušeljaju
Domaću besidu drže Istrijani
Neće je pustiti ni za cili svit
Domaću besidu drže Istrijani
Neće je pustiti ni za cili svit

 • Magnolija

Krasna zemljo, Istro mila
MP3 & RA

Krasna zemljo, Istro mila
dome roda hrvatskog
Kud se ori pjesan vila,
s Učke tja do mora tvog.

Glas se čuje oko Raše,
čuje Mirna, Draga, Lim
Sve se diže što je naše
za rod gori srcem svim.

Slava tebi Pazin - grade
koj' nam čuvaš rodni kraj
Divne li ste, oj Livade
nek' vas mine tuđi sjaj!

Sva se Istra širom budi
Pula, Buzet, Lošinj, Cres
Svud pomažu dobri ljudi
nauk žari kano krijes.

 • Matko Brajša Rašan


Lumin
(From the 2003 MIK Festival)

Skura noć, sve selo spi,
krajen more arduro
somo priko malo svitlo
do molića arivo.
Plamik lampo, po portu se blisci,
f staroj kapelici lumin gori.

IŠĆE NAS, KAMO SMO SLI
SVI SVITON ĆA, A NJEGA PUSTIT.
DA SOM GORI, A ZA KOGA I KOMU,
KI CE MU UJE ZONTAT?

PRIT ĆE DON KA ĆEMO TORNAT
KRE NJEGA BIT, KRE NJEGA OSTAT,
DA ZNAJU ONJE, DA MI, KAKO JE, KAKO NI
LUMIN NEĆEMO ZOBIT
I MOC CEMO NA MIRU ZASPAT.

Zgor san Pjera sviće dan
već je peteh zakantol
spu kaići armizoni, tu kede sen se rodil.
Va srcu jacono, va duši sve gori
vajo se zlamenat, vajo tornat.
ISCE NAS, KAMO SMO SLI...

 • Glazba: Đani Maršan
 • Stihovi: Franko Neretić
 • Izvodi: Đani Maršan

[See also the draft English translation]


Mi gremo za Opatiju

Ki zna za Santa Luciju
ono kakovi je kraj
za našu ce rec Opatiju
da je to pravi raj
Kraj Opatije su Jusici
Volosko i nas Lovran
z Medvejon Ikom i Icici
dici se Istrijan
Mi gremo za Opatiju
za taj nas primorski kraj
imat cemo mi kunpaniju
Kvarnera plavoga
Zaveslaj tiho sa veslima
i gremo vidit ki gre
ono je vapor sa furestima
nosi ime Istre.


Moja mati kuha kafe
MP3

This song has the same music as "Se vuoi fare l'amore con me".

Moja mati kuha kafe
od sam'ga cikorja, sam'ga cikorja
moja mati kuha kafe, od sam'ga cikorja,
ma samo da je.
Moja mati kuha kafe
od sam'ga ječmena, sam'ga ječmena
moja mati kuha kafe, od sam'ga ječmena,
ma samo da je.
Moja mati kuha kafe
od same rži, same rži
moja mati kuha kafe, od same rži,
da vsa hiša smrdi.
Žgali smo ječmen, zrnje, vse
pa je vinjalo, pa je vinjalo,
žgali smo ječmen, zrnje, vse,
pa je vinjalo,
ma kakor kafe.
Naši ta stari prav'jo tako,
da je mižerja, da je mižerja,
naši ta stari prav'jo tako, da je mižerja,
ma vseeno lepo.


Neka sira roženica

Nikada te necu ja zaboravit,
Pjesma si u meni ne daj mi pozabit,
Istro moja, zemljo moga sna,
Galebe moj bijeli
Vracam ti se ja.
Istrija moja, zemlja moga sna,
Galebe moj bijeli
Vracam ti se ja.
Neka sviri rozenica,
Toplo mi je oko srca,
Neka sviri nek me prati,
Sad je dusi zakantati.
Neka sviri rozenica,
Toplo mi je oko srca,
Neka sviri nek me prati,
Sad je dusi zakantati.
Nekad su mebere, topo mostaje,
Ljubav si u meni, drugu ne poznajem,
Istro moja, zemljo moga sna,
Galebe moj bijeli, vracam ti se ja,
Istro moja, zemljo moga sna,
Galebe moj bijeli, vracam ti se ja.
Neka sviri rozenica,
Toplo mi je oko srca,
Neka sviri nek me prati,
Sad je dusi zakantati.
Neka sviri rozenica,
Teplo mi je oklo srca,
Neka sviri nek me prati,
Sad je dusi zakantati,
Naka sviri nek me prati,
Sad je dusi zakantati.

 • Pijeva: Vesna Nezić Ruzić

O Istra nasa droga mat

Zazvonite zvoni, fermajtese kanoni,
Dosta istrianske krvi je bilo prolito,
Dosta istrianski ljudi,
Ne krivi ne duzni je bilo ubito.
Dosta istriaski materi u crno je bilo zavito,
I suzama u braze u licu.
Zazvonite zvoni , fermajtese kanoni,
Neka od danas mir na svjet pride.
Neka od danas saki na svoje zemlije,
Svoij gospodar bude.
Neka od danas saki po moji boizi se rodi,
I po moj bojzi neka umre.
Zazvonite zvoni, fermajtese kanoni,
Od danas o istra nasa droga mat,
Moras znat, da imas dosta
Mora vode I zemljie`,
Za hronit tvoje otroke.
Od danas neka po cijelo istri
Vela festa bude,
Jer je nasa istranska mat,
Na srcu poklicala ,
I brove izgoila svoje otroke.
Neka od danas po cijelom svijeto znoju,
Da istriani su rekli dobro istru,
Od sega u srcu stimujo.

 • Ivan Drascich, Buzet
 • Od Prvi Svjetski Kongres Istriana
 • Hotel Histria, Pula
 • 13 to 16 aprila 1995

Opatijske oštarije

Opatijske oštarije ... di moj dragi vino pije
Vino pije i nazdravlja ... al' na mene zaboravlja
Neka pije, to će proći ... moj će dragi doma doći
Ako dragi drugu ljubi ... uzmi pušku pa me ubi
Pokopaj me pokraj puta ... di prolaziš trista puta
Kad se moj grob zazeleni ... ti se dragi tad oženi
Oštarije su mu mana ... od Voloskog do Lovrana


Sve dok zivo istrijani bit ce vino I prsuta

Tu na rivi poli mora,Istrianska se pisma cuje
od ljubavi i od srice,Istranka i odlikuje.
Zakantala kompanija, stari i mladi su prisli i i -,
vili mi se glas se siri, u lepi glas - Istarski.

Neka zivu Istriani, bit ce vino i prsuta,
neka svaku sunce sija,neka zivi istrija-a-a-a.
Neka zivu Istrijani, bit ce vina i prsuta-a-a-a,
nek do kasno sunce sija, neka zivi Istrija-a-a-a.

Tu na rivi poli mora,Istranska se pisma cuje,
od ljubavi i od srice,Istranka i odlikuje.
Zakantala kompanija,stari i mladi su prisli-i-i-i-i
vili mi se glas se siri,u lepi glas-Istranskim.
Sve dok zive Istriani, bit ce vina i prsuta-a-a-a-a,


Tri kralja jahahu
Score | RA | MP3 | MIDI

Tri kralja jahahu s onih sunčanih stran
tri dara nošahu: mir,, zlato, tam(i)jan,

Tri kralja dođoše pred grad Jeruzalem
pitajuć se za mjesto gdje se rodi Isus

U palaći stojeć, odgovori Irud:
“Naći ga nećete, zalud je sav vaš trud…

Ako ga nađete, natrag se vratite!
i meni Irudu glase donesite.”

Irude prehudi, Irude pekruti,
Krista hoćeš ubiti, to nam srce sluti.

Al’ im od anđela u snu nauk je dan,
neka dalje krenu, iskati drugi stan.

Sutradan pođoše - Irud nije znao,*
pravi put nađoše, Bog im je pomogao.

Mariji rekoše:”Zdravo, oj Djevice!
Zdravo oj Majčice, nebeska kraljice!*

Isus digne ruke; lijipo im hvaljaše,
i nebeske dvore njima obećaše.


Zaspa je Pave

Zaspal Pave pod jorih u hlade
stani Pave rosa na te pala
rosa ce ti kosulju zmociti
nije meni do košulje moje
vec je meni do divojke moje

Non-Istrian Songs

Čiribiribela Mare moja
melody (vocals) - 1 (2,276 Kb) and 2 (828 Kb)

Osim neprekosivene ljepote, za mnoge priobalne stanovnike je more značilo život. Dalmatinci su postali svjetski poznati pomorci, a neki su čak sudjelovali na prvim Kolumbovim ekspedicijama na Novi svijet. Besides its unrivaled beauty, for many of its coastal inhabitants, the sea meant survival. Dalmatian people became world-famous sailors, and even participated in the first Columbus expeditions to the New World.
Ma ća su vesla moje brodice?
Ma to su ručice moje Marice!
Marice, dušo, Marice, srce,
Marice, raju moj, ženit ću se s tobom.
Čiribiribela Mare moja, odoh u marine.
Ma ća su jarboli moje brodice?
Ma to su nožice moje Marice!
Marice, dušo, Marice, srce,
Marice, raju moj, ženit ću se s tobom.
Čiribiribela Mare moja, odoh u marine.
Ma ća su jedra moje brodice?
Ma to je suknjica moje Marice!
Marice, dušo, Marice, srce,
Marice, raju moj, ženit ću se s tobom.
Čiribiribela Mare moja, odoh u marine.

But are these really my little boat's oars?
But these are tiny hands of my Marica!
Marica, honey, Marica, darling,
Marica, heaven mine, I'm going to marry you.

Chiribiribella oh my Mare, I shall join the sailors.

But are these really my little boat's masts?
But these are tiny legs of my Marica!
Marica, honey, Marica, darling,
Marica, heaven mine, I'm going to marry you.

Chiribiribella oh my Mare, I shall join the sailors.

But are these really my little boat's sails?
But this is tiny skirt of my Marica!
Marica, honey, Marica, darling,
Marica, heaven mine, I'm going to marry you.

Chiribiribella oh my Mare, I shall join the sailors.


O Marijana

The following are only partial lyrics of a lovely Dalmatian love song which was played as the final melody at all Istrian dances in New York City in the 1950s and 1960s and still played occasionally up to the present in the same manner. If you know any of the missing lyrics, please share those with us by sending an e-mail "musical note". The composer is Vlaho Paljetak who wrote the song before World War II at Split/Spalato or Dubrovnik/Siracusa. [The biographical reference and translation into Italian were provided by Nevio Smilovic and Guido Villa.]

O Marijana jedne, jedne divne majske noci,
Rekla mi je da ce doci, na prvi rendezvous.
O Marijana, slatka mala Marijana,
Tebe cu cekat ja, dok svane dan.

Ponoc, ponoc vec je davno prosla,
Marijana nije dosla, na prvi rendezvous.

Noc je, oko mene svud je tama
Marijana spava sama i ne zna da sam tu.

Opet, opet cvjeta majsko cvijece
A ja drhtim sav od srece, jer cekam samo nju.

Jos ce, jos ce mnoge noci proci,
Marijana nece doci, na prvi rendezvous. 

Alternate lyrics:

Jedne divne, tihe majske noci
Ti si rekla da ces doci na prvi rendezvous
Noc je oko mene svud je tama
A Marijana spava sama
I ne zna da sam tu
A ja pod palmom sjedim sam
I oci sklapa san i tuzan cekam
Davno zudjen dan

O Marijana, slatka, mala Marijana
Ja cu te cekati, dok svane dan
O Marijana, slatka mala Marijana
Ja cu te cekati, jer ti ces doc

Bastom opet cvate majsko cvijece
A ja drhtim sav od srece
Jer cekam samo nju
Ponoc davno, davno vec je prosla
A Marijana nije dosla na prvi rendezvous

O Marianna, in una splendida notte di maggio l
ei mi ha detto che verra' al primo appuntamento.
O Marianna, dolce piccola Marianna,
io ti aspettero' fino l'alba.

Mezzanotte e' gia' passata molto tempo fa.
Marianna non e' venuta al primo rendezvous.
E' notte, intorno a me e' buio dappertutto,
Marianna dorme da sola e non sa che sono qua.

Di nuovo fioriscono i fior di maggio io tremo
tutto di felicita',
perche' aspetto solo lei.
Ancora, ancora molte notti passerano,
Marianna non verra' al primo rendezvous.


Dalmatinka
Audio

Ja san bila tvoja mala
I samo san za te cvala
I sad kad san procvitala
Zbog tebe san zaplakala

Ti si i sad ruza moja
Al' ja nisan ljubav tvoja
Previse sam virovala
Lipoj rici od mornara

Dalmatinka, Dalmatinka
Tri ljubavi svoje ima
Prva mi je gospe moja
Druga mi je ljubav tvoja
A treca je bila moja

Ti si moja zvizda sjajna
Ti si moja prva tajna
Sicas li se naseg zala
Di sam tebi zakantala


Skalinada

Mirno spavaj dušo moja noć je ladna, zvizda tvoja sjaja nima
Na sto vrata ja san kuca tople riči, mrvu srca nigdi nima
Pismo mala reci svima moj je život pusta stina mira nima
Mijun pasi ja san proša sad se pitan di san doša sriće nima

Skalinada, skalinada
Tu se penje, tu se pada, to je sudba, to je nada
Skalinada
Skalinada, skalinada
Svaki korak, jedna skala, svaka skala, jedna nada
Skalinada
Skalinada, skalinada
Skalinada, skalinada

Sudbo moja ol' ne vidiš, na toj stazi di me vodiš, sunca nima
U đardinu od života, još mi samo pisma osta, cvića nima
Kad zajeca mandolina sve ću skonćat čašom vina nek me nima
Kraj fontane sklopit oči ona tuđu sriću toći moje nima

 • Oliver Dragojević

Vola Colomba
Audio

Primo premio
al 
SECONDO FESTIVAL DI SANREMO 1951

Dio del ciel se fossi una colomba, 
vorrei volar laggiù dov'è il mio amor, 
Che, inginocchiata a San Giusto, 
prega con l'animo mesto:
"Fa che il mio amore torni,
ma torni presto!"

Ritornello:

Vola, colomba bianca, vola. 
Diglielo, tu, che tornero'. 
Dille che non sarà più sola,
e che mai più la lascero'!

Fummo felici uniti e ci han' divisi... 
Ci sorrideva il sole, il cielo e il mar. 
Noi lasciavamo il cantiere 
lieti del nostro lavoro, 
e il campanon, din-don, 
ci faceva il coro.

(Ritornello)

Tutte le sere m'addormento triste
e nei miei sogni piango e invoco te'...
Pure el mi vecio te sogna,
pensa alle pene sofferte,
piange e nasconde il viso tra le coperte.

(Ritornello)

(A bocca chiusa)

Finello:

Vola, colomba bianca, vola,
Diglelo tu che tornero'
Dille che non sarà piu' sola,
e che mai piu' la lascero'... che tornero'!

O Boze nebeski kad bi bio golub
letio bi dole gdje je ljubav moja
da se pokleknem na San Giusto 
molim sa dusom casnom: 
Ucini da se ljubav moja vrati
da se vrati sto prije.

Leti , golube bijeli, leti
i kazi joj
da cu se vratiti.

Kazi joj da vise nece biti sama
necu ostaviti.

Bili smo sretni skupa i onda su nas odvojili
smijalo se sunce, nebo i more
ostavljali smo dokove
zadovoljni sa svojim radom
a zvonik je u zboru
zvonio din don

Svaku vecer tuzan se uspavam
i u svojim snovima placem dozivljujuci te
i moj stari te takodjer sanja 
razmislja o pretrpljenim mukama 
place i skriva lice pod punjavu.

 

 
 • Testo di B. CHERUBINI
 • Musica di C. CONCINA
 • Canta Nilla Pizzi con Ennio Morricone e 
  la sue Orchestra, "La Regina della Canzone"
 • RCA Italiana # PML 10389 -
 • Durata 3:40

Sources:

 • Mario Demetlica
 • Milan Saric
 • Franko Pavicevac
 • Lyrics & performerstrack - Dalmatian culture, Ciribiribela Mare moja - http://pubwww.srce.hr/dalmatia/songlist.html
 • Lyrics - Skalinada
 • Lyrics - http://www.pdsumar.hr/pjesmarica.htm
 • http://www.istra.s5.com/svega.htm
 • Nova Čakavska Lirika, sastavio i uredio Ive Jelenović, Matica Hrvatska (Zagreb, 1961)
 • http://www.soraimar.it/

Main Menu


This page compliments of Marisa Ciceran, Mario Demetlica, Milan Saric, Franko Pavicevac and Nevio Smilovic

Created: Sunday, September 5, 1999; Last Updated: Wednesday, February 24, 2016
Copyright © 1998 IstriaNet.org, USA